معرفی موسسه

ارتقای سطح دانش و فرهنگ جامعه ، تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در کشور به نحوی که بتواند پاسخگوی عطش جامعه برای کسب علم باشد، بسیج کلیه امکانات و استفاده ازهمه مدرسان واستادان جامعه درامر آموزش عالی و ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت همه جانبه مردم در امرگسترش واعتلای دانش وپژوهش کشور اهدافی هستند که در آیین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مصوبه سال ۱۳۶۴ شورای انقلاب فرهنگی ذکر شده است و این موسسات موفق شدند از سال تحصیلی ۱۳۷۲ از طریق کنکور سراسری، بر طبق ضوابط آموزش عالی رسمی و با رعایت کلیه مقررات و آیین نامه های آموزشی به پذیرش دانشجو مبادرت نمایند. از آن زمان تا کنون بیش از ۳۰۰ موسسه غیردولتی بر این اساس در سراسر کشور تاسیس شده است اما علیرغم کلیه نیازها جای خالی این موسسات در استان هرمزگان احساس می شد تا آنکه تعدادی از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه هرمزگان که بعضا پایه گذار آموزش عالی در استان به شمار می روند با تلاشی سه ساله در کسب مجوزهای لازم از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق شدند اولین موسسه آموزش‌ عالی‌ غیردولتی‌ را به نام “ندای دانش” را در شهر بندرعباس تاسیس نمایند.

دانلود فرم ها

فرم کارآموزی، فرم موارد خاص، فرم وام دانشجویی ، فرم اشتغال به تحصیل…

سامانه آموزشی

ورود اساتید ، ورود دانشجویان ، انتخاب واحد ، برنامه کلاسی ، کارت ورود به جلسه…