وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
درخت توگرباردانش بگیرد موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیرانتفاعی ندای دانش به زیرآوری چرخ نیلوفری را
Nedaye Danesh Institute of Higher Education
  صفحه اصلی   درباره موسسه   هیات موسس   سرفصل رشته ها   درباره بندرعباس   تماس با ما   اطلاعیه ها و فرم ها

سیستم اتوماسیون آموزشی

متقاضیان انتخاب رشته های این موسسه در مهر ماه 93  می باید درخصوص  رشته 

 کارشناسی  مهندسی برق (کدرشته محل:12527)  که پذیرش  در آن بر اساس اعمال نمره آزمون و سوابق تحصیلی صورت می گیرد

مطابقاطلاعیه سازمان سنجش در خصوص کنکور سراسری و درخصوص رشته های

کارشناسی مهندسی معدن(کدرشته محل:13228) و کاردان فنی برق-الکترونیک(کدرشته محل:13229)

که پذیرش در آنها صرفا بر اساس اعمال سوابق تحصیلی صور ت  می گیرد علاوه براطلاعیه مذکور در صورتی که در آزمون سراسری ثبت نام نکرده اند

مطابقاطلاعیه سازمان سنجش در خصوص ثبت نام و انتخاب رشتهعمل نمایند.

در صورت عدم مشاهده این متن با رسم الخط نستعلیق، نیاز به دانلود فونت نستعلیق دارید. دانلود فونت نستعلیق