اهداف ما

هدف از تاسیس موسسات و دانشگاه های غیر دولتی غیر انتفاعی در خصوص همکاری مستقیم در جهت ارتقای کمی و کیفی علوم و فنون و در راستای برقراری اصل 44 قانون اساسی مبنی بر کاهش هر چه بیشتر مسئولیت دولت محترم در انجام این امر خداپسندانه از یک سو و از سوی دیگر ورود بخش خصوصی در توسعه و پیشرفت کشور عزیزمان و همچنین کمک به رشد سطح علمی دانش پژوهان عزیزمان بوده است. این هدف زمانی تحقق می یابد که بتوانیم شرایط مورد نیاز را برای گسترش هر چه بیشتر امر تحقیق دانشجویان و اعضای هیات علمی فراهم نماییم.
این موسسه تنها موسسه آموزش عالی در شهر بندرعباس بوده که از سال 1391 با راه اندازی 2 رشته(کاردانی و کارشناسی) فعالیت خود را شروع نموده و در حال حاضر با ارائه 8 رشته در مقاطع کاردانی و کارشناسی به فعالیت خود ادامه می دهد.
شایان ذکر است که فارغ التحصیلان این موسسه آموزش عالی از سال 1393 تا کنون توانسته اند در مقاطع بالاتر در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور موفق به ادامه تحصیل شوند.
موفقیت دانشجویان فارغ التحصیل این موسسه و ورود آن ها به تحصیلات تکمیلی از افتخارات این موسسه آموزش عالی محسوب می شود.