باسمه تعالی

مقررات استفاده از کتابخانه موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی ندای دانش هرمزگان
1) جهت عضویت در کتابخانه، دانشجویان می بایست فرم مربوط به ثبت نام را تکمیل نمایند.
2) جهت به امانت گرفتن کتاب ها ارائه کارت دانشجویی الزامی می باشد. بدیهی است که کتابها تنها به صاحب کارت، امانت داده می شود.
3) کتابهای مرجع و نشریات به هیچ عنوان قابل امانت نبوده و از کتابخانه خارج نمی شوند.
4) جهت مطالعه کتابهای مرجع و سایر کتابها در محل کتابخانه، ارائه کارت دانشجویی الزامی است.
5) هر دانشجوی عضو کتابخانه می تواند در هر نوبت 3 جلد کتاب را به مدت دو هفته به امانت ببرد.
6) امانت گيرنده موظف است کتاب امانتي را با دقت بررسي نموده و در صورت مشاهده عيب و نقص بلافاصله مراتب را به مسئول ميز امانت اطلاع دهد. در غير اينصورت ملزم به پرداخت خسارت تعيين شده از طرف كتابخانه مي باشد.
7) در قبال کتاب امانت گرفته شده فقط شخص امانت گيرنده در مقابل كتابخانه مسئول ميباشد و در صورت بروز اشكال هيچگونه عذري پذيرفته نميشود.
8) به همراه آوردن کتاب، جهت تمدید آن الزامی است.
9) تمدید هر کتاب بیش از 3 مرتبه صورت نمی گیرد و در صورتی که دانشجو تمایل به استفاده مجدد از کتاب داشته باشد، می بایست کتاب را تحویل داده و پس از 3 روز جهت امانت مجدد کتاب اقدام نماید. بدیهی است چنانچه در این مدّت دانشجوی دیگری تقاضای امانت کتاب مورد نظر را داشته باشد، می تواند آن را به امانت ببرد.
10) در موارد خاص مانند کتابهایی که تعداد نسخه های کافی از آنها در کتابخانه موجود نبوده و یا در ایام امتحانات و مواردی از این قبیل تمدید صورت نمی گیرد.
11) تمدید کتابهایی که با تأخیر بازگردانده می شوند به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.
12) جریمه تأخیر به ازای هر کتاب در هر روز 500 تومان می باشد. بدیهی است تا روشن شدن وضعيت موارد ديركرد از طرف استفاده كنندگان، كتابخانه از دادن هرگونه کتاب به اين دسته از افراد خودداري خواهد نمود.
13) چنانچه امانت گيرنده کتاب امانت گرفته شده از كتابخانه را گم نمايد، موظف به تهيه و تحويل آن در كوتاهترين مدت مي باشد و تشخيص چگونگي امر به عهده مسئول كتابخانه مي باشد.
14) در صورت مفقود شدن، پارگی و هرگونه خسارت وارد شده به کتب، امانت گیرنده موظف به تهیه اصل کتاب و جایگزینی آن می باشد. چنانچه کتاب امانتی گم شده در بازار وجود نداشته باشد امانت گيرنده بايستي با صلاحديد مسئول و نياز كتابخانه كتابي را جایگزین نماید.
15) تا زمانيكه امانت گيرنده نسبت به جبران خسارت تا حصول به نتيجه پيگيري ننمايد و مسئولين ذيربط را در جريان امر قرار ندهد از امانت گرفتن کتاب محروم و از ثبت نام آنها در ترم بعد جلوگيري خواهد شد.
16) 48 ساعت امانت CDهای آموزشی می باشد.
17) دانشجوی میبایست بنا به پیشنهاد مسئول کتابخانه نسبت به واریز مبلغ ابلاغ شده به حساب بانک تجارت به شماره حساب 2356033526 شعبه بلوار دانشگاه اقدام نموده و اصل فیش پرداختی را تحویل نماید.
18) زمان گرفتن کتاب از شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 12 می باشد.

با تشکر
واحد کتابخانه