سيد محسن مرتضوي راوري

نشانی :
بندر عباس، کیلومتر 9 جاده میناب، پردیس دانشگاه هرمزگان
پست الکترونیک :
mortazavi@nedayedanesh.ac.ir


سابقه تحصيلي:

دكتري:
ولكانولوژي ( پترولوژي­ ـ ژئوشيمي)- دانشگاه بريستول- انگلستان 1376-1380
کارشناسی ارشد:
پترولوژي سنگهاي آذرين ، 1370- 1366 ، دانشگاه تهران
كارشناسي:
1365- 1358، زمين­شناسي ، دانشگاه كرمان


سابقه تدریس:

الف) دانشگاه هرمزگان :
پترولوژي بخش زمين­شناسي دانشگاه هرمزگان 1383 تا کنون
1. زمین شناسی ایران (ماگماتیزم و متامرفیزم) بخش زمين­شناسي دانشگاه هرمزگان 1385 تا تا کنون
2. ژئوشبمی ، بخش زمين­شناسي دانشگاه هرمزگان 1382 تا 1387
3. سنگ شناسي آذرين، بخش زمين­شناسي دانشگاه هرمزگان 1382 تا تا کنون
4. زمین­شناسی صحرایی بخش زمين­شناسي دانشگاه هرمزگان 1386 تا 1390
5. مباني كامپيوتر، بخش زمين­شناسي دانشگاه هرمزگان 1383
6. زبان تخصصي ، بخش زمين­شناسي دانشگاه هرمزگان 1383 تا تا کنون
7. كاني شناسي نوري، بخش زمين­شناسي دانشگاه هرمزگان 1382 تا تا کنون
8. بلور شناسي هندسي، زمين­شناسي دانشگاه هرمزگان 1382 تا 1387
9. سنگ شناسي دگرگوني، بخش زمين­شناسي دانشگاه هرمزگان 1382 تا 1387
10. آتشفشان­شناسي، بخش زمين­شناسي دانشگاه هرمزگان 1382 تا تا کنون
ب) دانشگاه پیام نور:
دروس پترولوژي، زمین شناسی ایران، زبان تخصصي، سنگ شناسي دگرگوني بصورت موردی
ج) دانشگاه بریستول – انگلستان :
11. مواد درون زمين (زمين­شناسي آذرين) دپارتمان علوم زمين ، دانشگاه بريستول انگلستان ،1380-1379 (درس عملي).
مواد سطحي زمين (رسوب­شناسي) دپارتمان علوم زمين، دانشگاه بريستول انگلستان ،1380-1379 (درس عملي).


زمينه هاي تحقيقي مورد علاقه :

فرآيندهاي ولکانیک و ساب­ولكانيك، فرآينـدهاي اختلاط ماگمايي، ماگماتيسم جزايـر قوسي، سنگ­هاي پيروكلاستيك، دياپيرهاي نمكي جنوب ايران.


تالیف کتاب :

مقدمه­ای بر سنگ­شناسی آذرین، سید محسن مرتضوی، محمد پوستی. انتشارات دانشگاه هرمزگان، 1389.


مقالات و طرحهای پژوهشی :

S.M. Mortazavi & R.S.J. Sparks; Origin of rhyodacitie and associated mafic inclusions of Cape Akrotiri, Santorini: an example of the role of wet basalt in generating calc alkaline silicic magmas. Contribution to Mineralogy and Petrology (2004) 146: 397-413.
S.M. Mortazavi, A. Amigo & R.S.J. Sparks; Evidence for recent large magnitude (VEI 4) explosive eruptions at Damavand Volcano, Iran with implications for volcanic hazards. Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, 20(3): 253-264 (2009).
G. Ghadami; A.M. Shahre Babak; and S.M. Mortazavi. Post Collisional Plio-Pleistocene Adakitic Vilcanisem in Central Iranian Volcanic Belt: Geochemical and Geodynamic Implicationss. Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, 19(3): 223-235 (2008).
مطالعات نا­همسانگردی خودپذیری مغناطیسی سازندهای مغناطیسی سازندهای رسوبی دزو و داهو در منطقه زرند کرمان، حامدپور دارابی و دیگران، مجله فیزیک زمین و فضا، جلد 36 شماره 1، 1389.
جوان­ترین فعالیت آذراواری درآتشفشان دماوند، مثالی از یک فوران ساب پلینی با ارتفاع ستون فوران در استراتوسفر، نشریه علوم زمین سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور. 1390
اطلس کانی­ها و سنگ­­های مورد نیاز رشته زمین­شناسی گزارش طرح پژوهشی 1383
پی جویی نمک خوراکی در استان هرمزگان. گزارش طرح پژوهشی 1384
آتشفشان­شناسی فیزیکی دماوند، گزارش طرح پژوهشی 1388
پتانسیل­یابی ذخائر معدنی در سطح شهرستان بندرعباس . طرح پژوهشی 1389
استفاده از داده­های باد جهت پیش­بینی خطرات احتمالی در آتشفشان دماوند (طرح پژوهشی در حال انجام).
مطالعات ژئودینامیک و لرزه­خیزی منطقه قله آتشفشان دماوند (طرح پژوهشی در حال انجام).
پتانسیل­یابی ذخائر معدنی در سطح شهرستان حاجی­آباد 1390.
پتانسیل­یابی ذخائر معدنی در سطح شهرستان میناب . طرح پژوهشی 1391


مقالات در دست تهیه :

S.M. Mortazavi & R.S.J. Sparks; Isotopic study on basaltic mafic inclusions and rhyodacitic host rock in Santorini Volcano, Greece.
S.M. Mortazavi & R.S.J. Sparks; Developing of modern ideas on generation of mafic inclusions and on magma mingling phenomena in ignous rocks: an example of mixing in Cape Akrotiri volcanic rocks; Santorini.
استفاده از جفت امفيبول پلاژيوكلاز بعنوان حرارت­سنج در بررسي اختلاط مكانيكي ماگماها براي ارسال به مجله بلور­شناسي و كاني­شناسي ايران.


كنفرانسها:

5th Iranian student seminar in Europ, Umist, Manchester 1998, Physical feature of mafic inclusions in Santorini.
Geological Royal Society of London, 1998, Mafic inclusions in silicic rocks, Santorini, Greece. S.M. Mortazavi & R.S.J. Sparks.
6th Iranian student seminar in Europ, Umist, Manchester 1999, Magma mixing phenomena in Cape Akrotiri, Santorini IAVCEI 1999, Magmatic processes Symposia, Poster presentation, Mafic inclusions in silicic rocks, Santorini, Greece. S.M. Mortazavi & R.S.J. Sparks. 7th Iranian student seminar in Europ, Umist, Manchester 2000, Petrology and crystal chemistry of mafic inclusions in Cape Akrotiri, Santorini.
Bristol University, 2001, Origin of rhyodacitie and associated mafic inclusions of Cape Akrotiri, Santorini: an example of the role of wet basalt in generating calc alkaline silicic magmas.
IAVCEI 2008, Recent explosive eruption on Damavand Volcano, Iran.
نعیین جایگاه استراتیگرافی سه واحد پیروکلاستیکی جوان به عنوان شاهدی بر فعالیت انفجاری در آتشفشان دماوند ارائه شده در انجمن زمین­شناسی ایران 1387.
معرفی آداکیت­های واقع در جنوب شرق کمربند ماگمایی ارومیه دختر (شمال­غرب نوار دهج-ساردوئیه)، غلام­رضا قدمی، عباس مرادیان شهربابکی، سید محسن مرتضوی. شانزدهمین همایش انجمن بلور­شناسی و کانی­شناسی ایران 1387.
پترولوژی و پتروژنز مجموعه افیولیتی اسپکه حجت حاج­حسنی، سید محسن مرتضوی، انجمن زمین شناسی ایران 1387.
خاستگاه سری سنگی گرانیت-گابرو در بخش غربی زون مکران، مثالی از یک زون افیولیتی، حجت حاج­حسنی، سید محسن مرتضوی 1388.
خطرات فوران آینده آتشفشان دماوند در استانهای تهران، مازندران، سمنان و گرگان، سید محسن مرتضوی ارائه شده در انجمن زمین­شناسی ایران و گردهمایی سازمان زمین­شناسی 1388.
Using Wind Data to Prediction the Risk of Volcanic Eruption. Example of Damavand Volcano. Iran. Seyed Mohsen Mortazavi, Accepted as oral and will present in Mashhad 1389.
خطرات آتشفشانی در ایران ، نگاهی نو به روش های مطالعه ارائه شده در انجمن زمین­شناسی ایران و گردهمایی سازمان زمین­شناسی 1390.


سوابق فرهنگی- علمی - اجرايي :

عضو شورای راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه هرمزگان 1390
استاد مشاور کانون اندیشه و بیان دانشگاه هرمزگان 1390
استاد مشاور انجمن علمی گروه زمین­شناسی 1388
رئیس کارگروه خطرات آتشفشانی سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور 1390 تا کنون
رئیس کمیته خطرات آتشفشانی سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور 1390 تا کنون
عضو شورای راهبردی مخاطرات سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور 1390 تا کنون
ماینده مقام محترم وزارت در هيات امناي مو سسه آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفایی توس دی ماه 85 تا کنون
نماینده مقام محترم وزارت در هيات امناي مو سسه آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفایی خیام دی ماه 85 تا کنون
نماینده مقام محترم وزارت در هيات امناي مو سسه آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفایی سجاد دی ماه 85 تا کنون
مشاور فرهنگی رئیس آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفایی توس 1387
عضو كميسيون دايمي هيات امناي دانشگاه هرمزگان 1383
عضو هيات مديره مجتمع كشتي­سازي و صنايع فراساحل ايران 1387- 1385
معاون مالی و اداری دانشگاه هرمزگان از سال 1382- 1385
استاد نمونه دانشگاه هرمزگان 1382
عضو كميته تخصصي علوم پايه هبات مميزه دانشگاه­هاي منطقه جنوب شرق از 1382- 1385
ايجاد موزه زمين­شناسي با همكاري دانشگاه كرمان 1383
راه اندازي آزمايشگاه بلورشتاسي هندسي.1382
راه اندازي آزمايشگاه بلورشتاسي نوري 1383
راه اندازي آزمايشگاه سنگ­شناسي آذرين1383
راه اندازي آزمايشگاه سنگ­شناسي دگرگوني1383
رئيس ستاد امر به معروف و نهي از منكر دانشگاه 1384- 1385
عضو كميته علمي كارگاه آموزشي جنگل­هاي حرا با تأكيد بر تنوع زيستي 1383
عضو كميته جذب كمك­هاي مردمي دانشگاه هرمزگان 1383
عضو كميته اجرايي طرح كارآيي و بهره­وري اعضاي هيات علمي دانشگاه هرمزگان 1383
عضو كميته تخصصي همكاري­هاي علمي و بين­المللي دانشگاه هرمزگان 1384
عضو كميته كارگروه تخصصي مديريت سبز دانشگاه هرمزگان 1383
عضو كميته منتخب دانشگاه هرمزگان 1383- 1385
دبير شوراي تحول اداري دانشگاه هرمزگان 1383- 1385
مدير كل پژوهش دانشگاه هرمزگان 1382
عضو هييت رييسه دانشگاه هرمزگان 1382- 1385
عضو كميته كارآفريني دانشگاه هرمزگان 1382
عضو كميته انفورماتيك و فناوري اطلاعات دانشگاه هرمزگان 1382
رييس كميته اجرايي ( مسايل پرسنلي ) دانشگاه هرمزگان 1382- 1385
عضو كميته نظارت و صدور مجوز تشكيل موسسات علمي؛ آموزشي و فرهنگي 1382
عضو شوراي دانشگاه هرمزگان 1381- 1385
عضو شوراي آموزشي دانشگاه هرمزگان 1381- 1382
عضو شوراي پژوهشي دانشگاه هرمزگان 1381- 1385
عضو شوراي پژوهشي مركز تحقيقات هرمز 1381- 1385
عضو كميته جذب استاد دانشگاه هرمزگان 1381- 1385
عضو كميته بورس دانشگاه هرمزگان 1381- 1385
عضو شوراي ارزيابي و نظارت دانشگاه هرمزگان 1381- 1385
سردبير فصلنامه علمي پژوهشي ؛علم و انديشه؛ دانشگاه هرمزگان 1381- 1385
عضو هيات تحريريه فصلنامه علمي پژوهشي ؛علم و انديشه ؛دانشگاه هرمزگان 1381- 1385
عضو ستاد رفاهي اعضاي هيات علمي دانشگاه هرمزگان 1381- 1384
فعاليت نيمه وقت در كتابخانه دانشگاه بريستول ، انگلستان ، 1379- 1381
معاون مالي - اداري دانشگاه هرمزگان 1375 – 1376
مشاور آموزشي دانشگاه هرمزگان 1374 – 1376
مدير كل امور اداري دانشگاه هرمزگان 1373 – 1376
مدير كل امور آموزش دانشگاه هرمزگان 1371 – 1373
سرپرست دبيرستانهاي پيش دانشگاهي دانشگاه هرمزگان 1371 – 1376
سرپرست دفتر و نماينده تام اختيار رئيس دانشگاه در ستاد دانشجويان شاهد و ايثارگر 1371-1375
نماينده تام الاختيار رئيس دانشگاه در كميسيون موارد خاص 1373 – 1376
نماينده تام الختيار رئيس دانشگاه در كميته انضباطي دانشجويان 1373 – 1376
نماينده تام الاختيار رئيس دانشگاه درسازمان سنجش آموزش كشور 1374 – 1376
عضو و دبير شوراي دانشگاه 1372 – 1376
عضو و دبير شوراي اداري - مالي 1372 – 1376
عضو و دبير شوراي آموزش 1372 – 1376
مؤلف كتاب سيماي هرمزگان - منتشر شده توسط استانداري هرمزگان 1371
مسؤل صنايع و معادن استانداري هرمزگان 1366-1370
مدير طرح تحقيقاتي مطالعه گنبدهاي نمكي استان هرمزگان 1368
كارشناس طرح پي جويي مواد معدني در كوهستان­هاي بشاگرد 1367
كارشناس طرح پي جويي سيلس و پرليت در استان كرمان 1362