محمد پوستی

نشانی :
بندر عباس کیلومتر ۹ جاده میناب دانشکده علوم- گروه زمین شناسی دانشگاه هرمزگان
پست الکترونیک :
poosti@nedayedanesh.ac.ir


سابقه تحصيلي:

دكتري:
زمین شناسی اقتصادی- دانشگاه شهید بهشتی- تهران ۱۳۷۷-۱۳۸۴
کارشناسی ارشد:
مهندسی اکتشاف معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران، ۱۳۷۱- ۱۳۶۸
كارشناسي:
مهندسی اکتشاف معدن ، دانشکده فنی دانشگاه تهران ۱۳۶۴- ۱۳۶۸


سابقه دانشگاهی:

استادیار رسمی پایه ۳۰


سابقه تدریس:

زمین شناسی اقتصادی، بخش زمین شناسی دانشگاه هرمزگان ۱۳۸۸-۱۳۸۷- ۱۳۸۶- ۱۳۸۵-۱۳۸۴- ۱۳۸۳
کانی شناسی بخش، زمین شناسی دانشگاه هرمزگان ۱۳۸۸ – ۱۳۸۷- ۱۳۸۶- ۱۳۸۵- ۱۳۸۴
ژئوفیزیک ، بخش زمین شناسی دانشگاه هرمزگان ۱۳۸۸- ۱۳۸۷-۱۳۸۶- ۱۳۸۵
تخمین و ارزیابی ذخائر معدنی، بخش زمین شناسی دانشگاه هرمزگان ۱۳۸۸ – ۱۳۸۷- ۱۳۸۶- ۱۳۸۵
عملیات زمین شناسی صحرایی، بخش زمین شناسی دانشگاه هرمزگان ۱۳۸۸- ۱۳۸۷- ۱۳۸۶
نقشه برداری ، بخش زمین شناسی دانشگاه هرمزگان ۱۳۸۸ -۱۳۸۷- ۱۳۸۶- ۱۳۸۵- ۱۳۸۴-۱۳۷۳
آمار و احتمالات زمین شناسی، بخش زمین شناسی دانشگاه هرمزگان ۱۳۸۸- ۱۳۸۷-۱۳۸۶ – ۱۳۸۵
زمین شناسی مهندسی، بخش عمران دانشگاه هرمزگان ۱۳۷۵- ۱۳۷۴-۱۳۷۳
مصالح ساختمانی ، بخش عمران دانشگاه هرمزگان ۱۳۷۶- ۱۳۷۵- ۱۳۷۴ – ۱۳۷۳


زمينه هاي تحقيقي مورد علاقه :

اکتشاف و تخمین ذخائر معدنی- استفاده از مطالعات ایزوتوپی در جهت شناخت رگه های معدنی همچنین انجام امور مطالعاتی بین رشته ای به ویژه شیمی و متالوژی- احیا معادن متروکه خصوصا معادن سرب و روی و پتانسیل یابی ذخائر معدنی با استفاده از مطالعات ژئو فیزیکی و ژئو شیماییمقالات و طرحهای پژوهشی :

پی جویی مواد معدنی غیر فلزی ( خاک نسوز) شهرستان حاجی آباد (مجری طرح) ۱۳۸۶
تجهیز آزمایشگاه های زمین شناسی اقتصادی و مینرالوگرافی به نمونه های دستی و میکروسکوپی (مجری طرح) ۱۳۸۶
مطالعه زمین شناسی جزیره قشم (همکار طرح) ۱۳۷۴
بررسی ژنز کانسار سرب و روی کوه سورمه- (مجری طرح) ۱۳۷۴
مطالعه گنبدهای نمکی استان هرمزگان (همکار طرح) ۱۳۷۳
ژئومتری- میکرومتری رگه های سیلیسی طلادار اندیس آقورون (میانه آذزبایجان شرقی) در راستای پیش داوری های مترتب بر الگوی زایشی طلای اپیترمال- (همکار طرح) ۱۳۸۴
ساخت ماسه های کرومیتی از منابع داخلی معادن خواجه جمالی فاریاب و اسفندقه (همکار طرح)
بررسی سنگهای رسوبی منطقه بستک به عنوان مواد اولیه سیمان (همکار طرح)
تهیه نرم افزار مگنت جهت عملیات گسترس به سمت بالا و مشتقات- هفتمین سمینار ژئو فیزیک ایران- ۱۳۷۲
تطبیق عملیات ژئوفیزیکی با نتایج ژئوشیمیایی و حفاری کانسار سنگ مادر معدن تیتانیوم کهنوج- چهارمین سمپوزیوم معدنکاری ایران- یزد ۱۳۷۴
مطالعه روند تغییرات ژئو شیمیایی در سنگهای دلومیتی نزدیک به کانسار کوه سورمه استان فارس- دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
رخساره های کانه دار ایزوتوپ های پایدار و خاستگاه کانسار سرب و روی کوه سورمه در سازند کربناتی دالان جنوب فیروزآباد استان فارس- مجله علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ۱۳۸۵


سوابق اجرایی- علمی :

عضو سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان دارای رتبه یک در رده پی جویی و اکتشاف و پژوهش و آموزش
عضو انجمن زمین شناسی ایران
کارشناس معدن شرکت معادن فاریاب ۱۳۶۸- ۱۳۷۰
کارشناس معدن تیتانیوم کهنوج ۱۳۶۰-۱۳۷۰
مدیر پروژه های ژئوفیزیکی شرکت زمین کاو گستر (جهاد دانشگاهی) ۱۳۷۱
کارشناس- مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت معدنی و فراوری سرب و روی سورمه- فیروزاباد ۱۳۷۸-۱۳۸۳
رئیس هیئت مدیره شرکت معدنی سوژمیران ۱۳۸۱ -۱۳۸۳
رئیس دفتر ارتباط با صنعت و کارافرینی دانشگاه هرمزگان ۱۳۸۷ تا کنون
عضو کمیته ارتباط با صنعت و کارافرینی دانشگاه هرمزگان ۱۳۸۷ تا کنون
مدیر مرکز نشر دانشگاه هرمزگان ۱۳۸۶ – ۱۳۸۷
عضو کمیته مرکز نشر دانشگاه هرمزگان ۱۳۸۶ تا کنون
مدیر کل امور اداری دانشگاه هرمزگان ۱۳۷۶- ۱۳۷۷
عضو شورای اذاری و مالی دانشگاه هرمزگان ۱۳۷۶-۱۳۷۸
عضو کمیته فرهنگی دانشگاه هرمزگان ۱۳۷۶-۱۳۷۸
مدیر گروه عمران دانشگاه هرمزگان ۱۳۷۵-۱۳۷۷