محمدرضا سمتی

نشانی :
بندر عباس- دانشگاه هرمزگان- صندوق پستی 3995- گروه آموزشی برق و الکترونیک
پست الکترونیک :
semati@nedayedanesh.ac.ir


سابقه تحصيلي:

دكتري:
1383-1378 دکترای مهندسی الکترونیک-ایمپریال کالج-دانشگاه لندن-انگلستان
کارشناسی ارشد:
1370-1367 کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک- دانشگاه صنعتی شریف
كارشناسي:
1367-1362 کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک- دانشگاه شیراز


سابقه دانشگاهی:

عضو هیات علمی گروه برق و الکترونیک دانشگاه هرمزگان


سوابق آموزشی :

تدریس دروس مختلف در دانشگاه هرمزگان و سایر موسسات آموزش عالی بندرعباس شامل:
الکترونیک 1، 2 و 3
تکنیک پالس
مبانی مهندسی برق 1و 2
برنامه سازی کامپیوتر
برنامه سازی پیشرفته
مدارهای مجتمع خطی
کاربرد کامپیوتر در سیستمهای تجاری
مدارهای الکتریکی 1
مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا
مباحث ویژه در الکترونیک
راهنمایی دانشجویان مهندسی برق ایمپریال کالج لندن در آزمایشگاه (EE2 Lab. Demonstrator) و درس برنامه نویسی کامپیوتر به مدت چهار نیمسال طی دوره تحصیل دکتری


سوابق پژوهشی :

طراحی و اجرای نرم افزار هرمز به منظور مکانیزه کردن امور ثبت نام و بایگانی سوابق تحصیلی دانشجویان در اداره آموزش دانشگاه هرمزگان
عضویت در تیم طراحی و ساخت مدار مجتمع
4X4 2.5 Gb/s/Channel Optoelectronic Crosspoint Switch IC
حاصل کار مشترکی بین ایمپریال کالج لندن-دانشگاه هرویت وات اسکاتلند و BAE Systems
طراحی و ساخت مدار اندازه گیر ظرفیت خازن در پروژه Fuel Remote Data Concentrator (FRDC) حاصل کار مشترکی بین ایمپریال کالج لندن و Smiths Aerospaceانتشارات :

A. McCarthy, H. Suyal, J. J. Casswell, A. C. Walker, R. Arora, M. R. Semati, C. Papavassiliou, F. A. P. Tooley, N. Suyal, “An optoelectronic crosspoin switch: the devices and a polymer-based integration platform,” Lasers and Electro-Optics Society, 2002. LEOS 2002. The 15th Annual Meeting of the IEEE , Volume: 1 , 2002 Page(s): 55 -56.
R. Arora , M. Semati and C. Papavassiliou, “A monolithic 4x4 TIA, crosspoint switch and laser driver IC with very high programming speed,” Proceedings of the IEEE European Solid State Circuits Conference, Florence, Italy September 24-26, pp. 499-502, (2002).
M. R. Semati, “An accurate algorithm for propagation delay calculation in CML gates,” The 9th Iranian Students’ Seminar in Europe, Birmingham, UK, 29-30 June 2002


سوابق اجرایی:

1374-1371 سرپرست بخش برق و الکترونیک آموزشکده فنی هرمزگان
1376-1374 سرپرست گروه آموزشی صنایع دانشگاه هرمزگان
1378-1376 مدیر کل آموزش دانشگاه هرمزگان
1390-1383 رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه هرمزگان
-1390 مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه هرمزگان